Online Store Theme Logo

Membaca Menjana Minda

Dapatkan pelbagai diskaun terbaik untuk semua produk kami hari ini!

pemerkauman isu pilihan raya dalam akhbar arus perdana berbahasa inggeris di malaysia

Buku ini hasil kajian penulis terhadap liputan akhbar arus perdana berbahasa Inggeris bagi lima pilihan raya umum di Malaysia, iaitu bermula pilihan raya tahun 1995 hingga ...baca selebihnya >>

RM25.00
RM22.50
Stock: 8
Code: 9789834915490
Berat: 0.400kg
Description Reviews

About This Item

Buku ini hasil kajian penulis terhadap liputan akhbar arus perdana berbahasa Inggeris bagi lima pilihan raya umum di Malaysia, iaitu bermula pilihan raya tahun 1995 hingga tahun 2013. Dalam buku ini mengandungi bukti empirikal tentang isu pemerkauman yang menjadi sebahagian daripada isu parti politik yang bertanding untuk kempen pilihan raya.

Bab-bab yang terkandung dalam buku ini secara tidak langsung menjelaskan tentang isu kaum yang direncanakan dalam wacana nasional, sekali gus menyukarkan masyarakat Malaysia mencapai politik demokratik matang yang merentasi kaum. Pelabagai usaha merentas kaum yang dilakukan oleh pelbagai pihak bagi mengatasi isu kaum sebagai asas wacana nasional , namun kurang berjaya.

Sungguhpun Malaysia telah menyambut 60 tahun kemerdekaan, isu kaum yang masuh direncakan dalam wacana nasional bukanlah hasil daripada tuntutan suara masyarakat, tetapi isu ini direka sebagai sebahagian daripada usaha unutk mengekalkan kerelevanan politik dan parti politik berasakan kaum dalam masyarakat Malaysia.

Masyarakat Malaysia yang matang dalam mewacanakan isu nasional merentas kaum perlu mempunyai kesedaran terhadap perkara ini, dan buku ini merupakan salah satu matlamat penulis ke arah tersebut.

Customer reviews